Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nasjonal ressursportal

Fylkesmannen i Trøndelag har de siste årene utviklet en ressursportal for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene. I dag lanseres ressursportalen nasjonalt.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.06.2019

Langvarig arbeid

Nasjonal ressursportal har sin bakgrunn i et seksårig prosjekt ved navn «analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene. I dag finnes det en rekke informasjonskilder for kommuner som kan brukes i styring og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Dette er blant annet statistikk, fag- og forskningskunnskap etc. Utfordringen ligger i at informasjonen ikke er samlet på ett sted, den blir gjort tilgjengelig i en rekke ulike kanaler. I prosjektperioden har Fylkesmannen i Trøndelag arbeidet med å samle og tilgjengeliggjøre relevant informasjon til bruk i kommunens analyse og planlegging av helse og omsorgstjeneste.  På det viset blir det enklere for kommunene å finne relevant informasjon og analysere dette.  Verktøyet har blitt utviklet i samarbeid med en rekke aktører og er testet ut i flere kommuner.  Verktøyet er løpende utviklet blant annet etter tilbakemeldinger fra kommunene.

Nasjonal ressursportal

Som del av arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet blir nå ressursportalen tilgjengelig for alle landets kommuner. Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Helsedirektoratet har gitt Fylkesmannen i Trøndelag i oppdrag å tilpasse ressursportalen i tråd med reformens innsatsområder.

Resultatet er Ressursportal.no, som nå blir en nasjonal løsning. Med utgangspunkt i tidligere versjon av ressursportal vil nasjonal ressursportal også tilby veiledningsmateriell i analyse og planlegging innenfor reformens innsatsområder.