En pasient en journal – først til Trøndelag

Nylig møtte fylkesmann Frank Jenssen Helseplattform-prosjektet. Helseplattformen handler om innføring av en ny, felles elektronisk pasientjournal som setter pasienten i Helse Midt-Norges nedslagsfelt i sentrum på alle nivå i helsetjenesten. De første sykehusene og kommunene vil innføre løsningen i 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.09.2018

- Å få til sømløs kommunikasjon mellom sykehus, fastlege og kommune skal først og fremst gi bedre og tryggere pasientbehandling, sier fylkesmann Frank Jenssen. – Fylkesmennene i Trøndelag og Møre og Romsdal ønsket å møte eierne og aktørene som jobber med Helseplattformen for å få mer innsikt i hvordan vi kan støtte bedre opp om arbeidet med å sikre kommunenes og fastlegenes deltakelse i prosjektet, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Tilsagn om inntil  8 millioner i skjønnsmidler til Helseplattformen

 Det er Trondheim kommune og Helse Midt-Norge som eier prosjektet, men alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal, i alt 84 kommuner, har meldt sin interesse og ønske om å være med. Fylkesmannen i Trøndelag har gitt tilsagn om inntil 8 millioner kroner i skjønnsmidler i 2018 for å støtte opp prosjektets arbeid. Det er første gang det etableres en felles journalløsning for alle nivå i helsetjenesten i Norge.

Gjennom programmet Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsprogram for det nasjonale målet «Én innbygger - én journal», og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er oppdraget fra helseminister Bernt Høie. I Midt-Norge kan alle sykehus, 84 kommuner og alle fastlegene, koble seg på den felles journalløsningen. Det berører tilsammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere.

- Nasjonale myndigheter såvel som Fylkesmannen i Trøndelag støtter aktivt opp om arbeidet med Helseplattformen. Kommunene i Trøndelag gjør rett i å være positivt innstilt til innføring av et fremtidsrettet system som ivaretar egne innbyggere langt bedre enn i dag, sier Jenssen. Det er mye jobb for den enkelte kommune, men det finnes mye kunnskap, kompetanse og bistand å hente i de forberedelsene som gjøres, og fylkesmannen vil også følge opp dette i vår dialog med kommunene fremover. 

Det er ikke bestemt hvilke kommuner som blir de første til å ta i bruk elektronisk pasientjournal. Men ifølge Helseplattformen planlegger de å rulle ut løsningen til de første sykehusene og kommunene i 2021.

Trondheim kommune med ledende rolle

 Trondheim kommune er representert i Helseplattformens ledelse og koordinerer arbeidet opp mot de øvrige kommunene. Andre kommuner i Midt-Norge er representert med ansatte i Helseplattformens prosjektorganisasjon.

– Trondheim kommune tar et betydelig ansvar og en viktig rolle i samarbeidet med Helse Midt-Norge. Trondheims erfaringer med å kartlegge arbeidsrutiner og løse utfordringer underveis, deles raust med alle andre som kan delta. Slik er Trondheim med å ‘gå opp løypa’ for midtnorske kommuner, sier fylkesmann Frank Jenssen, som understreker at flere andre trønderske kommuner, så vel som KS, er aktivt inne i det omfattende arbeidet med Helseplattformen.

Øker kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet

 Kvalitetsheving for ansatte og pasient Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer. Dermed kan helsepersonell utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Innbyggerne i regionen skal også sikres bedre oversikt og mer kontroll over eget behandlingsforløp når de er i kontakt med helsevesenet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.