Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg til voksne over 18 år i livets sluttfase, uavhengig av bakenforliggende diagnose.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.10.2018

Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer.

Anbefalingene gjelder både for hjemmeboende og pasienter i institusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

De faglige rådene beskriver hva som er kunnskapsbasert og forsvarlig praksis og skal bistå ansatte i helse ‐og omsorgstjenesten til å:

  •  ivareta kommunikasjon og pasientmedvirkning
  • kunne gjenkjenne når pasienten nærmer seg livets slutt, om tilstanden stabiliserer seg eller om pasienten er døende
  • gjøre gode vurderinger innen ernæring og væskebehandling
  • bidra til god symptomlindring

De faglige rådene belyser også involvering av og støtte til pårørende i denne fasen.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider. Se lenke til høyre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.