Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017 Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

I løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester, eller 6,8 prosent av befolkningen i Norge. I
2007 var det til sammenligning 306 919 mottakere av slike tjenester gjennom året,noe som den gang representerte om lag 6,5 prosent av befolkningen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.09.2018

I fjor var det om lag 360 000 mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Det viser en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå levert på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kommunenes tjenester til hjemmeboende og til beboere i institusjon består blant annet av: •helsetjenester •rehabiliteringstjenester •hjelp til å delta på aktiviteter •bistand til å kunne bo hjemme •teknisk bistand som GPS og trygghetsalarm

Andelen som mottar tjenester øker med alder. For de over 90 år var det bare en av ti som ikke hadde kommunale omsorgstjenester i 2017. Blant de eldste tjenestemottakerne er det mest vanlig å motta helsetjenester i hjemmet og trygghetsalarm.

Nytt er også at kommunene rapporterer bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS). I 2017 var det 611 personer som var registrert med vedtak om GPS-sporing og oppfølging fra kommunen. Dette er nær en dobling fra 2016. 84 prosent av de med GPS-sporing var personer over 67 år.

Studier viser tydelige gevinster ved bruk av velferdsteknologi i kommunene. Helsedirektoratet anbefaler derfor at kommunene tilbyr blant annet GPS. Varslings- og lokaliseringsteknologi er særlig aktuelt som tilbud til personer med demens i tidlig fase og annen kognitiv svikt. Flere kommuner har også testet GPS hos yngre brukergrupper, blant annet med psykisk utviklingshemming

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.