Avslutter tilsyn ved St. Olavs hospital

Fylkesmannen i Trøndelag har nå avsluttet et langvarig tilsyn ved akuttmottaket på St. Olavs hospital. Fylkesmannen anser lovbruddet som rettet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2019

Tilsynet ved akuttmottaket på St. Olavs hospital i Trondheim har pågått over flere år. Opp gjennom årene har Fylkesmannen mottatt en rekke klager og bekymringsmeldinger fra pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset. Gjennom tilsynet er det påpekt risikoelementer ved driften av akuttmottaket. Av den grunn har Fylkesmannen konkludert med at pasientsikkerheten ikke har vært tilstrekkelig ivaretatt, noe som ansees som alvorlig.

-Dette har vært et svært omfattende tilsyn med stor kompleksitet. Vi har gjennomført systemrevisjoner og hendelsesbaserte tilsyn over flere år. Det er derfor veldig gledelig at vi kan konkludere med at akuttmottaket på St. Olavs nå er på rett vei med hensyn til å kunne gi et medisinsk forsvarlig tilbud til pasientene, sier fylkeslege Jan Vaage.

Har satt inn en rekke tiltak


Ledelsen ved St. Olavs hospital har over tid satt inn en rekke ulike tiltak. Forbedringstiltakene har vært både lokale i akuttmottaket, men også sykehusovergripende. Iverksatte tiltak har hatt varierende effekt, og forbedringsarbeidet har pågått over flere år. Fylkesmannen opplever at sykehuset aktivt har forsøkt å bedre situasjonen i akuttmottaket, men situasjonen har ikke vært tilfredsstillende og tilsynet har derfor ikke kunnet avsluttes tidligere.

Nå er situasjonen tilfredsstillende


Det har vært en rekke møter med sykehusledelsen i forbindelse med tilsynene som er gjennomført. Direktør og styreleder, samt ledelsen i Statens helsetilsyn har vært involvert. I møte i januar i år la sykehuset frem en oversikt over iverksatte tiltak og planlagte tiltak.

-Min vurdering er at tiltakene som er gjennomført og tiltakene som planlegges iverksatt er tilfredsstillende. Sykehuset viser at de arbeider systematisk med å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten. Av den grunn avslutter vi nå dette omfattende tilsynet, sier fylkeslegen.

Sykehuset er varslet i eget brev om at tilsynet nå er avsluttet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.