Høring om å lovfeste aktivitetstilbud til demente

Forslag om  plikt for kommunene til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens. Alle inviteres til å komme med høringsinnspill.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.10.2018

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et fremlegg om å lovfeste plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Dagaktivitetstilbud gir mening, mestring og gode opplevinger for den enkelte og avlastning for de pårørende. En av de største utfordringene vi står overfor som følge av øken i levealder og den endrede alderssammensettingen, er at tallet på personer med demenssykdommer også vil øke. En lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens vil bidra til å møte disse utfordringene.

De som ønsker det kan innen 14.01.19 sende inn høringsvar på forslaget.

Du finner mere informasjon her 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.