Sikrer lik praksis for unge med ruskontrakt

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt midler som skal sikre barn og unge lik praksis når de får ruskontrakter. Arbeidet er et treårig rusprosjekt, som også skal bidra til et kompetanseløft for de som jobber med lokal og nasjonal ruspolitikk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.06.2020

- Vi er glad for arbeidet som er gjort i dette prosjektet da det tidligere var svært ulik praksis i kommunene på oppfølging til ungdom på ruskontrakt, sier Ingunn Flakne Solberg, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag. Alle kommunene i Trøndelag har nå overtatt ansvaret for testing og samtaler, der dette ikke var praksis tidligere.

Du finner den nye nettsiden med ressurser for deg som jobber med ungdom og rus.

Alle kommuner, videregående skoler og lensmannskontor/politistasjoner har skrevet under på en tverrfaglig avtale og kommunal avtale med prosjektet som omhandler alle aspekter av roller og ansvar for ruskontraktarbeidet.

Tidlig innsats og kompetanseheving i kommunene

En viktig del av prosjektet er kompetanseheving ut i kommunene. Det er også lagt stor vekt på brukermedvirkning i arbeidet. Evalueringssamtaler med det offentlige nettverket, ungdom og verger etter at ruskontrakten er fullført eller avbrutt, er gjennomført i prosjektperioden.
- Lik praksis i fylket er uten tvil et kvalitetsløft som vil komme både ungdom og deres pårørende til gode. Tidlig innsats av høy kvalitet vil for mange være avgjørende for å forhindre utvikling av mer alvorlig rusbruk og psykisk lidelse, sier Ingunn Flakne Solberg, seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen.

Konfliktrådet i Trøndelag har koordinert arbeidet med lik praksis for alle ruskontrakter. Det er barn og unge som er anmeldt av politiet for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler som er i målgruppen for en ruskontrakt.

Det forebyggende arbeidet med ruskontrakter er et viktig samfunnsoppdrag, og kan bety mye for mange unge og deres familier. Formålet med den nye nettsiden er å gi god informasjon om prosjektet og modellen "Ruskontrakt", samt holde samarbeidspartnere faglig oppdatert og bidra til et felles kontinuerlig kompetanseløft.

Målgruppen for nettsiden er fagarbeidere, kommuner, departement, direktorat og politikere med interesse for lokal og nasjonal ruspolitikk.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.