Omfattende tilsyn etter barnedødsfall

Statsforvalteren i Trøndelag oppretter tilsynssak med i alt fem ulike instanser etter barnedødsfallet i desember i fjor.

Publisert 09.02.2021

Det var i desember i fjor det ble kjent at et fem måneder gammelt spedbarn under barnevernets omsorg hadde gått bort. Barnet bodde i et fosterhjem i Levanger kommune, mens barnets biologiske foreldre er bosatt i Orkland kommune.

Barnet døde etter kort tids opphold på St.Olavs hospital. Politiet besluttet å etterforske saken i etterkant av dødsfallet. Statsforvalteren har parallelt med dette opprettet tilsyn med flere involverte instanser i barnevernsaken.

-Vi er nå helt i starten av det som blir et omfattende tilsyn, sier Marita Ugseth hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Tilsyn - ikke etterforskning

Et tilsyn er ikke det samme som en etterforskning. Politiets oppgave er forfølge eventuelle straffbare forhold. Statsforvalterens oppgave er å se om de ulike instansene i barnevernssaken har utført sitt arbeid etter barnevernlovens bestemmelser.

I denne enkeltsaken har det vært flere involverte instanser.

Disse er omfattet av tilsynet

  • Orkland kommune
  • Levanger kommune
  • Trondheim kommune
  • Bufetat, region Midt-Norge

I første omgang innhenter nå Statsforvalteren redegjørelser og dokumentasjon fra de ulike instansene som er omfattet av tilsynet. Dette vil så inngå som en del av grunnlaget for ytterligere oppfølging fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner