Ikke funnet systemsvikt som medvirket til barnedødsfall

Statsforvalteren har ført tilsyn med barnevernet i tre kommuner i Trøndelag, samt Bufetat etter at et spedbarn døde i fosterhjem. Statsforvalteren har ikke funnet lovbrudd, feil eller mangler i systemene som medvirket til det tragiske utfallet i saken.

Publisert 17.12.2021

Tilsynet ble opprettet 11.12.2020, og saken har vært både kompleks og tidkrevende, blant annet fordi saken omfatter tre kommunale barneverntjenester, samt Bufetat.

Statsforvalteren i Trøndelag har undersøkt om de ulike instansene har gitt forsvarlige tjenester fra barnet ble født til det døde 10.12.2020.

Statsforvalterens rolle som tilsynsmyndighet er å kontrollere at tjenester ytes i samsvar med regelverket. Det er også gjort i denne saken.

-På grunn av det alvorlige utfallet var det viktig for oss å inkludere alle instanser på barnevernområdet som har hatt en rolle i den aktuelle tidsperioden, sier seksjonsleder Marita Rendal Ugseth hos Statsforvaltreren i Trøndelag.

Statsforvalteren besluttet å omfatte følgende tjenester i sitt tilsyn:

  • Orkland kommune, barneverntjenesten
  • Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten
  • Levanger kommune, barneverntjenesten
  • Bufetat, region Midt-Norge

Det er innhentet all foreliggende dokumentasjon i barnevernssaken for den aktuelle tidsperioden. Det er i tillegg avholdt møter med Orkland kommune og barnets foreldre.

Statsforvalteren har også vurdert å åpne tilsyn overfor involverte helsetjenester. Det er konkludert med at det ikke er grunnlag for dette.

Statsforvalteren har imidlertid funnet ett lovbrudd i tilsynet. Dette dreier seg om at hjemkommunen ikke varslet barnets tilflyttingskommune da barnet var midlertidig plassert i Trondheim – forut for fosterhjemsplasseringen hvor barnet til slutt døde. Lovbruddet som er avdekket har ikke påvirket sakens utfall, men er likevel påpekt i tilsynsrapporten.

 -Det kan være vanskelig å forstå at det ikke konkluderes med systemsvikt, da saken har et så tragisk utfall. Statsforvalterens rolle er imidlertid å ettergå om regelverket er fulgt, ikke å etterforske selve hendelsen, sier Ugseth.

Spørsmål vedrørende selve hendelsesforløpet må rettes til politiet, som etterforsker dødsfallet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner