Styrker kommunenes kunnskap om retten til samiskopplæring

Samiske elever har rett til samiskopplæring, men mange kommuner mangler kunnskap om denne rettigheten. Fylkesmannen i Nordland arrangerer derfor eget webinar om samiskopplæring for alle kommunene 10. september.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.08.2020 av Administrator

I november 2019 år publiserte Riksrevisjonen en undersøkelse om samiske elevers rett til samiskopplæring. Her framkom det at det er behov for mer informasjon til kommunene om samiske elevers rett til samiskopplæring.

- Vi har lest Riksrevisjonens rapport grundig og vi styrker tiltakene for at samiske elever skal få innfridd sin rett til samiskopplæring. Derfor avholder vi nå webinar om samiskopplæring der alle kommunene i Nordland er invitert til å delta, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

Nordland har mange samiskelever. Det undervises i både nord-, lule- og sørsamisk i fylke.

- Vi har et rikt samisk opplæringstilbud i Nordland og det er vi stolt over. Samtidig er det en rekke kommuner som har under fem samiske elever og vi ønsker å sikre at samiske elever skal få oppfylt rettighetene uavhengig av om det er mange eller få samiske elever i kommunen, sier utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen.

Tidligere har Fylkesmannen avholdt informasjonsmøter om samiskopplæring i Nordland som fysiske møter. Da var det relativt få kommuner som deltok.

- Vi ser at ved å arrangere webinar deltar mange flere, og vi antar at det blir opp mot 60 deltakere på webinaret. Korona-situasjonen har styrket den digitale kompetansen så vi får fullgode møter når vi avholder det digitalt, sier utdanningsdirektøren.

- Når vi har gjennomført dette webinaret for kommunene i Nordland planlegger vi å arrangere et nasjonalt webinar om samiskopplæring i samarbeid med Fylkesmennene i nabofylkene. Vi tror det er behov for mer kunnskap om samiskopplæring i alle fylker, så Fylkesmannen i Nordland vil bidra til at informasjon om temaet når ut til hele landet, sier Guri Adelsten Iversen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.