Stor bekymring for artsmangfoldet i Nordland

Ærfuglen er Nordlands fylkesfugl og en av artene som har status som sårbar.
Ærfuglen er Nordlands fylkesfugl og en av artene som har status som sårbar. Foto: Anne Sofie Bråge Fjeldstad/Statsforvalteren i Nordland.

Flere arter enn tidligere i Nordland er i nedgang og står i fare for å dø ut.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.11.2021

Forrige uke kom den nye versjonen av den nasjonale rødlista for arter.

 

Rødlista sier noe om hvor stor sannsynlighet artene har for å dø ut basert på hvordan utviklingen har vært i løpet av de siste generasjonene.

 

Antall arter på lista har økt og i Nordland er det nå over 240 flere arter på lista enn i 2015. Totalt er det 388 arter i fylket som har høy til ekstrem høy risiko for å dø ut.

 

Dette er arter på lista som har status som kritisk truet, sterkt truet eller sårbare.

 

Flere kritisk trua arter

 

I Nordland har vi nå 12 arter som er kritisk truet. Her finner vi flest fugler slik som den karakterfulle vipa som hekker i kulturlandskapet vårt og hettemåken som hekker i små kolonier spredd i nesten hele fylket.

 

Vipa kom sammen med hettemåken inn på rødlista i 2010 som nær truet og har blitt færre de senere årene. Over 80 prosent av hekkefuglene er blitt borte fra Nordland og resten av landet de siste 20 årene.

 

Mange andre arter er sterkt truet. Her finner vi mange arter av lav, moser og sopp hvor halvparten av artene er knyttet til skog.

Antall arter per kategori for Nordland (Artdatabanken.no, 2021)
Antall arter per kategori for Nordland (Artdatabanken.no, 2021)

Ærfugl forsvinner fra kysten

 

Ærfuglen er fylkesfugl for Nordland og en av artene som nå er sårbar på rødlista. Dette er på grunn av en langvarig bestandsnedgang over hele landet.

 

Dette er noe vi også ser tydelig i verneområdene i Nordland. Blant annet er ærfugl forsvunnet fra Engelvær naturreservat i Steigen og hatt en omfattende nedgang fra 400 til 40 fugler i Svellingsflaket landskapsvernområde.

 

Laksen har kommet inn på lista

 

For første gang er laksen havnet på rødlista med vurderingen nær truet. Dette er ikke overraskende ut fra den store reduksjonen i populasjonsstørrelse.

 

For hele landet er innsiget av laks halvert siden 1983, mens tilbakegangen har vært langt større i Nordland.

 

Strenge reguleringer av fiske har bidratt til at mange bestander i Nordland nå har nok gytefisk, mens det står dårlig til med det høstbare overskuddet og den genetiske kvaliteten.

 

Rømt oppdrettslaks og lakselus er vurdert som de største truslene mot laksen

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.