Statsforvalter Tom Cato Karlsens tale på samenes nasjonaldag

Statsforvalter Tom Cato Karlsen var en av dem som talte under markeringen av samenes nasjonaldag i Bodø. Foto: Mats Jensaas.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen trakk fram det gode arbeidet som gjøres med samisk språk og kultur under markeringen av samenes nasjonaldag i Bodø. Les hele talen her.

Publisert 07.02.2022

Vuorbbe biejvijn! Lahkoe biejjine! Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen!

Som statsforvalter i Nordland er det en stor glede for meg å være med på feiringen her i dag på Stormen samiske senter i Bådåddjo!

Det er også ekstra stas å være Kongens og regjeringas øverste representant i det eneste fylket som tradisjonelt har hatt både lulesamisk, sørsamisk, nordsamisk, pitesamisk og umesamisk befolkning.

Når jeg er på representasjonsoppdrag i vårt eget fylke, sørpå eller i utlandet bruker jeg ofte å legge vekt på den samiske rikdommen vi har i Nordland med et så stort mangfold innenfor samisk språk og kultur.

6. februar er viktig av mange årsaker. Det er først og fremst viktig for å feire den samiske nasjonaldagen og markere at Kongeriket Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, som det står i Grunnloven.

Men vi ser også at stadig flere kommuner avholder offentlige arrangementer på dagen, jeg er veldig glad for å se hvor mye som skjer i vårt fylke Nordland. Den oppvoksende generasjonen har helt nye muligheter til å lære om samiske forhold gjennom alt som gjøres i barnehager og skoler på og rundt 6. februar.

Samiske barn og unge som er en minoritet i samfunnet får oppleve at storsamfunnet har ei annen tilnærming til samiske forhold enn i tidligere tider.

Da jeg ble utnevnt til statsforvalter i Nordland, eller fylkesmann som det da het, hadde jeg stor glede av å lære lulesamisk ved Stormen samiske senter. Jeg hadde hatt lyst til det lenge, men det å være statsforvalter i dette mangfoldige samiske fylket mener jeg forplikter.

En grunnleggende forståelse i lulesamisk språk har gitt meg mye ny kunnskap – ikke bare språklig, men også kulturelt - og nye måter å se samfunnet på som gir meg mye i jobben som statsforvalter.

Statsforvalteren i Nordland er involvert i mange samiske tiltak i barnehagen og skolen, og på stadig flere andre områder. Det er gledelig å se at samiske barnehagetilbud blir mer etterspurt blant foreldre og at vi de siste årene har satt ny rekord flere år på rad i antall skolelever som får samiskopplæring i Nordland.

Derfor er min klare oppfatning at samiske språk ikke er i ferd med å dø ut. Tvert imot ser vi at interessen for å lære samisk er større enn noen gang.

I neste uke har vi innkalt alle 17 kommunene i Nordland som har elever som får samiskopplæring til et møte for å sikre at samisktalende elever ivaretas på en god måte og at vi sikrer ei rekruttering av lærere med samiskkompetanse slik at elevtallet har muligheter for å vokse i Nordland også i årene framover.

At elevene kan fortsette på Nord universitet her i byen, med samisk lærerutdanning, bachelor i språket eller barnehagelærerutdanning med samisk profil, viser hvilken utvikling vi har hatt i Bodø og Nordland for det samiske de siste årene.

I og med at vi er i Bodø, eller kanskje mer passende – Bådåddjo - på en dag som denne, vil jeg benytte anledninga til å skryte litt ekstra av byen. Bodø har bygd opp et samiskspråklig barnehagetilbud ved Jentoftsletta barnehage og et grunnskoletilbud ved Grønnåsen skole som gir gode opplæringsforhold for barn i byen. Etter at vi fikk Stormen samiske senter tilbys det også samiskkurs for voksne. Jeg vil rette en stor takk til de språkarbeiderne i kommunen som hver eneste dag står på for at den oppvoksende generasjonen, ungdom og voksne, kan lære samisk.

Stormen skaper også språkarenaer som bidrar til at de som lærer språket også får muligheter til å bruke språket - det er viktig å legge til rette for at man kan bruke det språket man lærer.

Stormen er og vil fortsette å være en viktig møteplass for byens samiske befolkning og for befolkninga i omkringliggende kommuner. Det er også et sted der andre som ønsker det kan lære samisk for vi trenger alle språkbrukere vi kan få.

Nok en gang gratulerer med dagen!

Gijtto!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.