Skal øve på krise som ble virkelig

Foto: Olav Inge Alfheim.

Neste uke gjennomfører Statsforvalteren sin årlige beredskapsøvelse for kriseledelsen i kommunene i Nordland. Årets scenario ble virkelig for en av kommunene i 2021.

Publisert 18.01.2022

Kommunene har en sentral rolle for befolkningens sikkerhet og trygghet når telefon- og internettlinjer og annen elektronisk kommunikasjon (EKOM) er ute av drift over tid.

Under årets «Øvelse Nordland» skal kommunene øve på hva de skal gjøre dersom dette skjer.

Scenarioet ble aktualisert i Beiarn i fjor vår, da EKOM var nede i om lag 14 timer.

Strømbrudd og cyberangrep

Årets øvelse har også hentet inspirasjon fra risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Nordland, og scenarioet Ekstremvær og langvarig strømbrudd i Lofoten.

Øvelsen er i tillegg koblet med DSBs scenario Cyberangrep mot EKOM-infrastruktur.

«Øvelse Nordland» blir gjennomført tirsdag 25. og torsdag 27. januar. På grunn av pandemihåndtering tilbys det en ekstra øvingsdag tirsdag 8. mars.

Kompetanseløft

Torsdag 20. Januar blir det arrangert et nettseminar som skal gi kommunene et kompetanseløft i forkant av øvelsen.

Tema og foredragsholdere er: 

  • Statsforvalterens rolle i kriser v/beredskapsseksjonen
  • Analyseprosjekt, status og arbeid i Nordland v/Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
  • Forberedelse og planlegging - nødnett v/Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
  • Koordinering og organisering v/Nordland politidistrikt
  • Varsling og rutiner v/Telenor

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.