Nå sender Forsvaret ut forhåndsrekvisisjoner til bileiere i hele landet

En soldat fra Geværtroppen slipper en bil inn i leiren hos Garnisonen i Sør-Varanger.
En soldat fra Geværtroppen slipper en bil inn i leiren hos Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Joakim Salmelid / Forsvaret.

I dag mottar flere hundre nordlendinger et varsel der Forsvaret krever å få bruke kjøretøyet deres i en krigs- eller beredskapssituasjon. Ordningen er ikke ny, men er nå digitalisert og forenklet.

Publisert 19.01.2022

Dersom du mottar en slik forhåndsrekvisisjon, betyr det at du eier et kjøretøy Forsvaret anser som nødvendig for å løse sine oppdrag i en krise eller krigssituasjon.

Du må da stille dette til rådighet for Forsvaret. Dette kan Forsvaret gjøre med hjemmel i rekvisisjonsloven med forskrift.

19. januar sender Forsvaret ut alle godkjente forhåndsrekvisisjoner via Altinn. Der står det også hvordan du som mottar et varsel, skal forholde deg i en krig eller beredskapssituasjon.

Skal skjerme sivilsamfunnet

Målet med Forsvarets rekvisisjonssystem er å styrke Forsvarets evne til å løse pålagte oppgaver.

Statsforvalteren i Nordland og kommunene sin oppgave er å sikre at Forsvaret ikke rekvirerer materiell som det sivile samfunnet er avhengig av. For eksempel kjøretøy som er viktig for frivillige organisasjoner. 

Kun i kriser og krig

En forhåndsrekvisisjon har ingen påvirkning på deg i fredstid. Det er kun når rekvisisjonsloven trer i kraft at dette får konsekvenser for deg.

Det er Kongen i statsråd som iverksetter loven, når Norge er i krig eller i en beredskapssituasjon.

Forsvaret kan da bestemme at kjøretøyet ditt skal brukes av Forsvaret.

– En slik forhåndsrekvisisjon kan kanskje virke dramatisk, men dette er et «føre var»-tiltak. Det er en del av en større gjenoppbygging av en beredskap Norge og Forsvaret en gang hadde, men som ble mindre aktuell etter den kalde krigen, sier generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon i en pressemelding.

Under øvelser

Forsvaret øver og trener hele året, og du kan derfor bli spurt om å stille din ressurs til disposisjon under en øvelse.

Men da vil det være frivillig og regulert av lover og regler for offentlige anskaffelser. Det inngås en leieavtale.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.