Moskenes har vedtatt ulovlig årsbudsjett

Statsforvalteren i Nordland anser Moskenes kommunes årsbudsjett for 2022 som ulovlig og opphever budsjettvedtaket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.02.2022

Statsforvalteren har gjennomført lovlighetskontroll av kommunens budsjettvedtak for 2022.

Kontrollen viser at Moskenes kommune har vedtatt et budsjett i balanse, men budsjettet er urealistisk.

Kommunens årsbudsjett for 2022 anses derfor som ulovlig og vedtaket oppheves.

Dette innebærer at kommunen ikke kan ta opp lånet, som skulle gå til bygging av Sørvågen oppvekstsenter. Kommunen må snarest starte arbeidet med å utarbeide nytt budsjett og økonomiplan.

Urealistisk

Statsforvalteren mener de budsjetterte driftsutgiftene ikke er realistiske. Innsparingstiltakene er svært usikre, og det er stor sannsynlighet for at det blir merforbruk også i 2022.

Det er for eksempel vedtatt tiltak innenfor pleie og omsorg som skal gi en besparelse på 20,1 millioner kroner. Ingen av tiltakene er tallfestet eller utredet.

Vurderingen er gjort på bakgrunn av regnskapstall for 2020 og forventet merforbruk i 2021.

Moskenes kommune skriver selv i budsjettdokumentet at effektene av tiltakene er svært usikre på kort sikt, men er ment å vise retning for mulige reduserte kostnader og/eller økt inntjening.

Årsbudsjettet er forpliktende når det er vedtatt. Dersom politikerne skal kunne styre etter budsjettet, må det være mest mulig realistisk.

Kan ikke ta opp lån til nytt bygg

Låneopptak til Sørvågen oppvekstsenter kan heller ikke godkjennes når budsjettet ikke anses som lovlig.

Årsaken er at Moskenes kommune allerede har lånegjeld som overstiger anbefalingene. I tillegg har kommunen hvert år opparbeidet betydelig merforbruk.

Det viser at Moskenes kommune ikke klarer å tilpasse driften i forhold til inntektene og er i en alvorlig økonomisk krise.

Statsforvalteren har i eget brev innvilget at Moskenes kan øke kassakreditten til 75 millioner kroner. Dette understreker kommunens utfordringer knyttet til betalingsevne.

Kommunen har nå opparbeidet over 60 millioner kroner i merforbruk. Dette er et betydelig merforbruk for en kommune som har om lag 90 millioner kroner i årlige driftsinntekter.

Ved å øke låneopptak med 56 millioner kroner til nytt oppvekstsenter blir risikoen vesentlig større for at kommunen ikke klarer å bringe økonomien i balanse.

For at Moskenes kommune skal komme i økonomisk balanse kreves det stor politisk handlekraft og målrettet arbeid med planlegging og gjennomføring av tiltakene som kommunestyret bestemmer.

Moskenes kommune har vært i ROBEK-registeret siden 2012.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner