Meløy meldes likevel ikke inn i ROBEK

Statsforvalteren i Nordland har revurdert sin anbefaling om å melde Meløy kommune inn i ROBEK.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.02.2023

På bakgrunn av opplysninger som kom fram i et møte 10. februar med Meløy kommune ved kommunedirektør, ordfører og formannskap, har Statsforvalteren vurdert situasjonen på nytt.

Kommunen har arbeidet godt med omstillingsprosjektet sitt over tid. Prosjektet er i en fase der flere tiltak skal spesifiseres.

- Vi vurderer at kommunen fortsatt er i en omfattende omstillingsprosess og ønsker å gi dem mer tid til å utarbeide konkrete tiltak for å skape bedre tjenester og en bærekraftig økonomi. I tillegg er det sannsynlig at kommunens variable inntekter kan bli større enn først antatt. Spesielt dreier det seg om kraftinntekter og havbruksfond, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen

- Vi hadde et veldig godt møte med Meløy i forrige uke. På bakgrunn av dette har vi bedt Kommunal- og distriktsdepartementet om se bort fra vår tidligere anbefaling om innmelding av Meløy kommune i ROBEK, sier Karlsen.

Han presiserer at Meløy kommune fortsatt befinner seg i en utfordrende økonomisk situasjon.

- Vi vil derfor arbeide tett sammen med kommunen og bistå med konkrete råd og veiledning med hensyn til deres økonomiske situasjon.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

  • Register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.
  • Disse kommunene og fylkeskommunene er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler.
  • De skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.
  • 14 kommuner i landet er i registeret (per 26.1.2023).
  • Ingen fylkeskommuner er i registeret.

(kilde:regjeringen.no)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner