Kronprinsen åpner den norske romhavnen på Andøya i november

Kronprins Haakon kommer til til Narvik for å følge deler av NM i alpint 4. og 5 april.
Kronprins Haaakon. Foto: Jørgen Gromnæs/Det kongelige Hoff Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff.

H.K.H. Kronprins Haakon skal foreta den offisielle åpningen av den nye norske romhavnen på Andøya den 2. november 2023.

Publisert 29.08.2023

(Press release in English and information on accreditation further down the website here)

Fra den spede begynnelse i 1962 har Andøya Space vokst til å inkludere testing av nye teknologier, utdanning og droner, og nå oppskytning av satellitter.

Den nye romhavnen på Andøya i Vesterålen skal løfte bæreraketter med små satellitter ut i bane rundt jorden.

Romhavnen vil i fremtiden blant annet være et viktig oppskytningssted for mange jordobservasjons- og havovervåkingssatellitter, og vil markere et skille i Norges muligheter til å bidra til blant annet miljøkampen.

Satsningen på romhavnen handler også om å skape nye muligheter både for Norge i dag, men kanskje aller mest for neste generasjon.

Romhavnen regnes for å være en av de første i Europa som faktisk foretar en oppskytning av satellitter, og åpningen vil derfor markere en ny og spennende tid for Norge som en internasjonal romnasjon.

Med Kronprinsen til stede skal den offisielle åpningen markeres med en fest for folket, innovasjon og romfartsentusiaster, og med særlig søkelys på barn og unge.

-----------------------------------

Akkreditering for presse

Presse som ønsker å dekke Kronprinsens besøk på Andøy 2. november må søke om akkreditering hos Statsforvalteren i Nordland innen 26. oktober kl. 16.00.

Skjema for å søke om akkreditering finner du her.

 

PRESS RELEASE:

The Norwegian Crown Prince to open Andøya Spaceport in November

H.R.H. Crown Prince Haakon will officially open the new Norwegian spaceport on Andøya on November 2nd, 2023.

From its humble beginning in 1962, Andøya Space has grown to include testing of new technologies, educational activities, drones, and now launching of satellites.

The new spaceport on Andøya in Vesterålen will facilitate launches of small satellites into polar and sun-synchronous orbits around Earth.

The spaceport will, among other things, be an important launch site for earth observation and ocean monitoring satellites and will mark a new beginning for Norway's opportunities to contribute to the green shift.

The spaceport investment is not least about creating new opportunities in Norway today, but perhaps more so for the next generation.
The spaceport is considered to be one of the first in Europe to actually launch satellites, and the opening will therefore mark a new and exciting future for Norway as an international space nation.

The official opening, with the Crown Prince present, will be both a celebration for the people and space enthusiasts, and a celebration of innovation. The opening will have a particular focus on children and youth.

Accreditation for press

Press who wants to cover H.R.H. Crown Prince's visit to Andøy on November 2nd, 2023, must apply for accreditation from the County Governor of Nordland by October 26th, at 4 p.m.

The form for applying for accreditation can be found here.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Pressekontakt