Klima- og miljøministeren spurt om utslippstillatelse i Evenes

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Cecilie Stuedal / Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide understreker i sitt svar at det ikke er gitt tillatelse til utslipp av miljøgifter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.02.2022

Statsforvalteren i Nordland ga i januar Avinor endret tillatelse til å øke utslippene av kjemikalier på Harstad/Narvik lufthavn Evenes på visse vilkår.

Årsaken er at det ventes økt sivil trafikk og militær aktivitet på lufthavnen i årene fremover.

Tidligere denne måneden stilte stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV) klima- og miljøminister Espen Barth Eide spørsmål om vedtaket.

Hun ønsket svar på om Eide er enig i Statsforvalterens vurdering om at det er forsvarlig å øke utslippene av det hun omtalte som miljøgifter.

Avinor har fått tillatelse til å øke bruken av glykol til avising av fly og formiat til avising av banesystemene.

Eide understreker i sitt svar at formiat og glykol er lett nedbrytbare og ikke defineres som miljøgifter.

Vedtaket fra Statsforvalteren er påklaget til Miljødirektoratet, og Eide kunne derfor ikke kommentere saken nærmere.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.