Engasjert økologiformidler i Vesterålen får Nordnorsk økomatpris

Det var landbruks- og reindriftsdirektør Katrine Erikstad som overrakte prisen til René Cortis.
Det var landbruks- og reindriftsdirektør Katrine Erikstad som overrakte prisen til René Cortis. Foto: Signe Pedersen/Statsforvalteren i Nordland.

Vesterålsbonden René Cortis er tildelt Nordnorsk økomatpris 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.11.2021

Prisen ble delt ut onsdag kveld på Jektefartmuseet under festmiddagen på Statsforvalterens årlige landbrukskonferanse for kommunene i Nordland.

Formålet med prisen er å synliggjøre økologisk mat fra landsdelen.

Prisen skal gå til en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon eller bruk av økologisk mat i eller fra landsdelen.

Ambassadør for økologisk mat

Juryen mener René Cortis er en dyktig ambassadør for økologisk mat, og bidrar til økt kunnskap om økologisk produksjon.

Gården i Vesterålen driver han sammen med sin kone Julia. Paret flyttet til Norge fra Tyskland i 2010, og har siden 2012 drevet småbruket etter biologisk–dynamiske prinsipper.

Kretsløpsbasert produksjon

Cortis har bakgrunn som geograf og er opptatt av å forstå sammenhenger mellom hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorden.

Utdanningsretningen dannet grunnlaget for hans motivasjon og interesse for å drive en gård. Cortis mener at hvis gården skal drives på en bærekraftig måte, må man forstå at naturen er et system der alt går i kretsløp, og alt henger sammen.

Produksjonen startet med fire Gammelnorsk sau på utegang på småbruket. I dag har Cortis en allsidig produksjon med 40 vinterfôra gammelnorsk sau, 5 sidet trønder- og nordlandsfe, markedshage med grønnsaksproduksjon, potet og høner.

Cortis bruker husdyrgjødselen fra kyrne for å produsere grønnsakene i markedshagen.

Gården er Debio-godkjent siden sommeren 2015, og Demeter-godkjent siden sommeren 2018.

René Cortis kommer opprinnelig fra Tyskland, men driver nå Nøisomhed Gård i Hadsel.
René Cortis kommer opprinnelig fra Tyskland, men driver nå Nøisomhed Gård i Hadsel. Foto: Privat.

Formidlingsglede

Gjennom markedshagen får Cortis mulighet til å snakke med kundene og skaper dermed en større forståelse for maten og driftsmåten.

Grønnsakene har frem til 2021 blitt solgt gjennom grønnsakskasser som kundene abonnerte på, og hentet på gården. Fra 2021 har Cortis inngått en andelsavtale med Kvitnes gård. På denne måten er risikoen fordelt på flere, og andelshaver får utbytte av sin andel basert på årets produksjon.

Cortis selger også lammekjøtt, storfekjøtt, potet og egg direkte til kundene fra gården.

Han bruker sosiale medier som Instagram og Facebook for å formidle budskapet om økologisk og biodynamisk produksjon.

Samarbeider

Cortis er også inspirasjonsbonde gjennom prosjektet «Landbrukets Økoløft». Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat. Inspirasjonsbøndene brukes til en rekke oppdrag for å inspirere til å satse på økologisk produksjon.

På sommeren kommer også ungdommer til gården gjennom WWOF og «Grønt Spatak».

I tillegg til småbruket jobber Rene 25 prosent på Kvitnes gård og er ansatt som bonde der. Hans arbeidsoppgave er å bygge opp gården i samarbeid med restaurantsjef og gartneren på Kvitnes gård.

 

Årets jury

Juryen for Nordnorsk økomatpris 2021 har bestått av representanter fra:

  • Økologisk Nord-Norge
  • Kokkelaugene i Nord-Norge
  • Norges bondelags fylkeslag i Nord-Norge
  • Norsk bonde- og Småbrukarlag fylkeslag i Nord-Norge
  • Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge
  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Statsforvalteren i Nordland

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.