Dronningen delte ut skolepris i Sandnessjøen

Hennes Majestet Dronning Sonja overrakte prisen til elevrådsleder Ida Olsen-Dahlen og rektor Arne Tømmervold under en seremoni på Sandnessjøen videregående skole i dag.
Hennes Majestet Dronning Sonja overrakte prisen til elevrådsleder Ida Olsen-Dahlen og rektor Arne Tømmervold under en seremoni på Sandnessjøen videregående skole i dag. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige Hoff.

I dag fikk Sandnessjøen videregående skole beviset på at de er vinneren av Dronning Sonjas skolepris 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.12.2021

Dronningen delte selv ut prisen under en rørende og flott seremoni på skolen i dag. Dette er første gang en nordnorsk skole er tildelt prisen.

Gratulerer, vær stolte, for det har dere alle grunn til, sa Dronningen i sin tale under seremonien. 

En enstemmig jury kåret i høst Sandnessjøen videregående skole til vinner. I år var til sammen 19 skoler nominert.

Får ros fra juryen

Juryen mener Sandnessjøen videregående skole er en positiv drivkraft i lokalmiljøet og samarbeider med lokalt næringsliv for å sikre læreplasser for sine yrkesfaglige elever.

Juryen trekker også fram skolens arbeid med skolevandring, praksiskurs, forkurs og hospitering som gode møteplasser for elever på grunnskolen og videregående skole.

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som:

 • arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø
 • praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap
 • kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Årets prisvinner er en verdig vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Sandessjøen videregående skole utmerker seg med sitt langsiktige arbeid med inkludering og et godt læringsmiljø, og er en god rollemodell for hvordan en skole kan være en tydelig og relevant pådriver i lokalmiljøet. Skolen arbeider tett med lokalt næringsliv for å sikre læreplasser for sine yrkesfaglige elever, noe som er med på å motvirke frafall og sikre at flere lykkes og blir fagarbeidere. Et godt og helhetlig samarbeid med grunnskolen når det gjelder overgangen fra ungdomstrinnet til videregående, er også inspirerende og forbilledlig. Skolevandring, praksiskurs, forkurs og hospitering fremstår som gode møteplasser for elever på grunnskolen og videregående elever. Sandessjøen var en av skolene i Nordland som først satset på å støtte lærlinger og elever som tidligere ikke hadde bestått alle fag, noe som i dag er en etablert systematisk elev- og læringstjeneste i fylket.

Sandessjøen videregående har 450 elever og 110 lærere og ligger på Helgelandskysten i Alstadhaug kommune sør i Nordland. Skolen består av både studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram med blant annet ambulansefag og maritime fag knyttet til fiskeoppdrett.  En stor del av elevene bor på hybel og oppfølging av disse gjennom felles kveldsaktiviteter for alle skolens elever er integrert i det helhetlige arbeid for å styrke et godt psykososialt læringsmiljø.

Trygghet og trivsel er grunnleggende for å drive en god skole og Sandnessjøen skole har tatt et stort ansvar for inkludering og integrering i samfunnet. Gjennom en kunnskapsbasert og langsiktig tilnærming har skoleledelsen fremmet en bevissthetskultur hos de ansatte etter visjonen «kvalitet med blikk for den enkelte». Norskopplæring som inkludering har vært et satsningsområde på skolen, og deltakelsen i MOT-programmet har styrket elevenes bevissthet og bidratt til å fremme et inkluderende klassemiljø (Mot til å leve, bry seg og si nei).

Skolen utmerker seg også ved å ha strategier for at elever med høyt læringspotensial skal finne seg til rette og inkluderes gjennom pedagogiske og spesialpedagogiske metoder.

Reell elevmedvirkning kjennetegner Sandessjøen videregående skole. Juryen legger også vekt på at elevrepresentasjon er integrert i de lokale nettverk som skolen er del av, og elevrepresentanter er alltid med ved skolebesøk, resultatoppfølging og revisjon, enten det er fra fylket, statlige etater eller annet.

Samarbeidet med hjemmet kjennetegnes av en systematisk og integrert del av skolens arbeide for et godt læringsmiljø, og har i en årrekke ført til resultater både sosialt og faglig. Også her er elevrådet involvert for å redusere frafall og styrke oppfølgingen av elevene.

Årets vinner av Dronning Sonjas skolepris fremstår som en trygg skole der god praksis for likeverdig og inkludering er tydelig forankret. Juryen legger særlig vekt på at skolen ønsker å være nøkkelen til et inkluderende samfunn.

Til slutt vil vi også fremheve at selve nominasjonssøknaden viser likeverd og inkludering i praksis ved å være et såkalt «samskrivingsdokument» der skolens ansatte og elever kunne bidra med innspill.

Stamneshallen var pyntet til dronningbesøk og prisutdeling.
Stamneshallen var pyntet til dronningbesøk og prisutdeling. Foto: Wigdis Korsvik/Statsforvalteren i Nordland.

Penger og kunstverk

Det er Dronning Sonja selv som har tatt initiativ til prisen. I år er det 15. gang hun deler den ut.

Prisen består av 250.000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst», signert Dronningen.

Utdanningsdirektoratet administrerer prisen, mens Statsforvalteren nominerer en eller to kandidater fra sitt fylke.

Dronning Sonjas skolepris deles ut hvert annet år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Statsråd Guri Melby og juryen i Dronning Sonjas skolepris presenterte årets prisvinner under en audiens på Slottet tidligere i høst.
Statsråd Guri Melby og juryen i Dronning Sonjas skolepris presenterte årets prisvinner under en audiens på Slottet tidligere i høst.

Sandnessjøen videregående skole

 • Sandessjøen videregående har 450 elever og 110 lærere og ligger på Helgelandskysten i Alstadhaug kommune sør i Nordland.
 • Skolen består av både studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram med blant annet ambulansefag og maritime fag knyttet til fiskeoppdrett.
 • En stor del av elevene bor på hybel og oppfølging av disse gjennom felles kveldsaktiviteter for alle skolens elever er integrert i det helhetlige arbeid for å styrke et godt psykososialt læringsmiljø.

Tidligere vinnere

 • 2019: Stigeråsen skole i Skien kommune, Telemark
 • 2018: Apalløkka ungdomsskole i Oslo kommune, Oslo
 • 2017: Firda vidaregåande skule i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane
 • 2016: Ila skole i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
 • 2015: Gjøvik videregående skole i Gjøvik kommune, Oppland
 • 2014: Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik kommune, Vestfold
 • 2013: Porsgrunn videregående skole i Porsgrunn kommune, Telemark
 • 2012: Fagerlund skole i Ringsaker kommune, Hedmark
 • 2011: Malakoff videregående skole i Moss kommune, Østfold
 • 2010: Kaupanger skole i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane
 • 2009: Flåtestad skole i Oppegård kommune, Akershus
 • 2008: Løkenåsen skole i Lørenskog kommune, Akershus
 • 2007: Apeltun skole i Bergen kommune, Hordaland
 • 2006: Aspervika skole i Sandnes kommune, Rogaland

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Fakta om Dronning Sonjas skolepris

Prisen ble etablert i 2006 etter initiativ fra Dronning Sonja. Den tildeles hvert år en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Dronningen deler selv ut prisen ved et besøk på skolen.

Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer prisen, og Statsforvalteren nominerer skoler fra sitt område.

Kriterier for tildeling:

Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.

Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.

Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Kilde: Det Norske Kongehus