Mener Statsforvalteren er viktig for rettsikkerheten i kommunale saker

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.
Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mener Statsforvalteren er en viktig rettssikkerhetsgarantist når det gjelder kommunale enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.01.2022

Dette går fram i et svar fra statsråden til stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (FrP) fra Nordland.

Olsen stilte Gram spørsmål om Statsforvalterens behandling av dispensasjoner i saker som omhandler plan- og bygningsloven.

FrP-politikeren er bekymret for at det lokale selvstyret blir overprøvd når Statsforvalteren gjør om avgjørelser der kommuner har gitt dispensasjon fra kommuneplanen. 

Dette kan for eksempel være tillatelser til å sette opp boliger eller fritidsboliger i områder som opprinnelig er avsatt til andre formål.

I sitt svar viser statsråden blant annet til at det i fjor sommer ble gjort endringer i dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven.

– Med bakgrunn i Stortingets lovvedtak, kan jeg ikke se at Statsforvalteren setter til side dispensasjonsinstituttet.

Departementet ga i 2020 ut en egen veileder om hvordan kommunene kan legge til rette for å utvikle boliger og fritidsboliger i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift i kommuneplanene (LNFR-områder).

Plan- og bygningsloven gjør det også mulig å avsette områder for spredt bolig, fritids- og næringsbebyggelse i LNFR-områdene uten dispensasjonsbehandling.

Kommunal- og distriktsministeren understreker at Statsforvalteren er en viktig rettssikkerhetsgarantist når det gjelder kommunale enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

– Statsforvalteren bidrar også til at nasjonale og viktige regionale interesser ikke blir vesentlig tilsidesatt i enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven, skriver Gram i sitt svar.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.