Informasjon til kommunene om fugleinfluensa

Måser på strand med fjell i bakgrunnen.
Det pågår nå et større utbrudd av fugleinfluensa i Øst-Finnmark. Nå er også fugleinfluensa påvist i Nordland. Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland.

Det er påvist fugleinfluensa på ville fugler i Nordland. Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis du finner døde eller syke fugler.

Publisert 20.07.2023

Det har pågått et større utbrudd av fugleinfluensa i flere finnmarkskommuner i sommer. Fugleinfluensa er også påvist flere steder i Nordland.

Det er Mattilsynet som har hovedansvar og skal svare kommunene og befolkningen på spørsmål knyttet til smitte, dødelighet og håndtering av døde fugler.

Mattilsynet oppfordrer kommuner i andre deler av landet til å gjøre nødvendige forberedelser.

Kommunene kan ta kontakt med Mattilsynet direkte på telefon 22 40 00 00 dersom de har spørsmål om fugleinfluensa.

Det er få kjente tilfeller av smitte til mennesker, og Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Mattilsynets nettsider finner du spørsmål og svar om fugleinfluensa.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Om sykdommen

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Les mer her.