Svar på høring om forslag til ny barnevernlov

Fylkesmannen i Nordland har sendt inn høringssvar til Barne- og familiedepartementet på forslaget til ny barnevernlov. Vår uttalelse bygger blant annet på tilsyn, erfaring som klageinstans og kunnskap vi har ut fra samarbeid og dialog med barneverntjenestene i Nordland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.08.2019

Høringsnotatet ble sendt ut 4. april 2019 med svarfrist 1. august. Forslaget til ny barnevernlov er omfattende og i høringssvaret har vi kommentert mange ulike tema. Vårt høringgsvar ligger til høyre på siden.

Kontaktpersoner