Tilsyn med Tysfjord kommune - meldeplikten og barnevernets arbeid med meldinger

Fylkesmannen har etter medieoppslag om seksuelle overgrep i Tysfjord, hatt tett kontakt med både politiet og kommunen. Vi har hatt fokus på et bredt samarbeid for å forebygge overgrep, og å bidra med faglige og økonomiske ressurser til kommunen. Tilsynet som varsles nå er ledd i vår videre oppfølging av kommunen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.11.2016

Fylkesmannen retter dette tilsynet mot virksomheter vi vurderer som sentrale når det gjelder å oppdage og undersøke omsorgssvikt og overgrep mot barn. Vi vil gjennomføre et samordnet tilsyn med hvordan meldeplikten til barnevernet ivaretas, og hvordan barnevernet håndterer bekymringsmeldinger.

Tilsyn med meldeplikten til barneverntjenesten rettes mot

  • Kommunen som barnehagemyndighet
  • Kommunen som skoleeier
  • Kommunens helsetjeneste, herunder helsestasjon/skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, psykiatritjenesten og legetjenesten

Tilsyn med behandling av bekymringsmeldinger rettes mot

  • Barneverntjenesten

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet utføres ved gjennomgang av styringsdokumenter og resultatdokumentasjon i journaler og klientmapper. Det vil også gjennomføres intervjuer med ansatte på ulike nivåer. Tilsynet vil ha fokus på nå-situasjonen, men for å undersøke praksis vil vi innhente dokumenter i saker inntil fem år tilbake i tid.

Fylkesmannen ber i varslet kommunen oversende styringsdokumenter og utpeke kontaktpersoner på fagområdene innen 01.12.16. Etter dette vil vi innhente dokumentasjon fra de ulike tjenestene. Intervjuer, samt åpnings- og sluttmøte vil gjennomføres i uke 9. Perioden fram til da vil vi bruke til å gjennomgå innsendte dokumenter. Etter planen vil foreløpig rapport være klar fire uker etter sluttmøtet. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktinformasjon

Hill-Marta Solberg
fmnohis@fylkesmannen.no 
Tlf: 75 53 15 00

Ola Bjerkaas
fmnoobj@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 16 10
Mobil: 91 53 92 48 

Ingunn Aronsen Brenna
fmnoibr@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 15 39