Bruk av private aktører i barnevernet

Bruk av private aktører i barnevernet har økt over tid. Barne- og likestillingsdepartementet har i et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gått gjennom bruken av aktører i det kommunale barnevernet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.10.2017

Departementet er tydelig på at oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet ikke kan delegeres eller legges til private aktører. Departementet understreker samtidig at kommunene under visse forutsetninger kan la seg bistå av private aktører.

Brevet finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bruk-av-private-aktorer-i-barnevernet/id2576560/

Bufdir har tidligere uttalt seg om bruk av private aktører til å gjennomføre saksbehandling i kommunene, tolkningsuttalelsen finner du her:

https://www.bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2017z2E09z2E22

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.