Inn på tunet studietur

Dato:
10. september 2019 12:30 - 12. september 2019 14:00
Sted:
Viken
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kjøpere- og tilbydere av Inn på tunet-tjenester, og gårdbrukere

Er du kommuneansatt og ønsker å bli inspirert av andre kommuner som samarbeider med Inn på tunet-gårder om å gi et tilbud til ulike brukergrupper? Er du gårdbruker og ønsker å finne ut om Inn på tunet er en mulighet for din gård? Meld deg på vår Inn på tunet-studietur til Viken!

Publisert 24.06.2019

Fylkesmannen i Nordland arrangerer studietur om Inn på tunet som et av tiltakene i prosjektet «Inn på tunet – med kjøperne i fokus». På studieturen skal vi vise frem gode eksempler på kommuner som har Inn på tunet som en del av sitt tjenestetilbud. Vi skal også besøke Inn på tunet-gårdene som samarbeider med de aktuelle kommunene. Hensikten med denne turen er å vise ulike måter å organisere et samarbeid mellom kjøper og tilbyder av Inn på tunet-tjenester til ulike brukergrupper.

Dette skal vi se og lære om

På studieturen vil vi få lære om Inn på tunet som dagaktivitetstilbud til personer med demens både fra en kommune som har lang erfaring med dette, og fra en kommune som nettopp har etablert et slikt tilbud. I tillegg vil vi få høre om resultatene fra prosjektet Demensomsorg på gård som kan gi politikere og administrasjon gode argumenter for å etablere et samarbeid med en Inn på tunet-gård. En annen gård som vi skal besøke har et tett samarbeid med NAV om Grønt arbeid – der vi også møter kjøperen som har kontorsted på gården. Til slutt vil vi få høre om en kommune som har forankret Inn på tunet som et eget arbeidslag i kommunen, og vi vil besøke en tilbyder som har tilbud til barn og unge.

Praktisk informasjon

Turen starter og avsluttes på Gardermoen og vi reiser i felles buss. Det betyr at du selv er ansvarlig for å komme deg til og fra Gardermoen. Turen avsluttes på ettermiddagen 12. september på Gardermoen. Fylkesmannen dekker all overnatting og matservering med mineralvann, vann, kaffe, og te som drikke. All annen drikke må betales av den enkelte deltaker.

Påmeldingsfristen er 23. august kl. 12:00

Målgrupper for studieturen

Det er to målgrupper for studieturen. Målgruppe 1: Kjøpergruppen av Inn på tunet-tjenester. Med dette mener vi ansatte i kommunen, ansatte i NAV, politikere og kommuneadministrasjon som ønsker å lære mer om hva Inn på tunet er og hvordan Inn på tunet kan organiseres i egen kommune, for å undersøke om dette er en mulighet for egen kommune. Målgruppe 2: Gårdbrukere som vurderer å etablere Inn på tunet på sin egen gård. Hvis interessen er større enn antall plasser på studieturen, vil Fylkesmannen foreta en utvelging blant de påmeldte som oppfyller kriteriene for målgruppen etter at påmeldingsfristen er utløpt. Du må derfor ikke bestille din reise til Gardermoen før du har fått bekreftet at du har fått plass på studieturen. Får vi ikke nok deltakere fra disse to målgruppene fyller vi opp plassene med andre som er interesserte i å lære mer om Inn på tunet. Dette betyr at alle som ønsker å delta på studieturen melder seg på og så foretar Fylkesmannen en utvelging blant de påmeldte.

 

Vi ser frem til å høre fra dere!

Inn på tunet

Om deltaker

Merk at du selv må bestille reise til og fra Gardermoen, men at dette ikke må gjøres før du har mottatt bekreftelse på at du har fått plass på studieturen. Du vil få beskjed etter at påmeldingsfristen er gått ut. 

Dato:
10. september 2019 12:30 - 12. september 2019 14:00
Sted:
Viken
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kjøpere- og tilbydere av Inn på tunet-tjenester, og gårdbrukere