Barnevernkonferansen 2017

Dato:
8. november 2017 10.30 - 9. november 2017 14.30
Sted:
Thon hotell Nordlys, Bodø
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i barneverntjenestene i Nordland

Fylkesmannen arrangerer den årlig konferansen for ansatte i barneverntjenestene i Nordland 8.-9. november. 

Publisert 08.06.2017

I år vil konferansen ha ulike tema, blant annet disse:

  • Barne- og likestillingsdepartementet vil orientere om utvikling og endringer som skjer på barnevernområdet i forbindelse med barnevernreformen
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil presentere det nye saksbehandlingsrundskrivet
  • Statens Barnehus vil forelese om barn med skadelig seksuell atferd
  • Leder for barnevernets tvisteløsningsnemnd Tore Roald Riedl vil forelese om barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven som har behov for tjenester etter annet lovverk. Han vil også orientere om arbeidet i særdomstolsutvalget.
  • Karin Fevaag Larsen fra Ny Giv vil inspirere oss med foredraget Endelig mandag! 

Programmet finner du til høyre på siden. Vi tar forbehold om endringer underveis.

Kostnader

Fylkesmannen dekker hotellovernatting (fra 8.-9. november) for inntil to medarbeidere fra hver barneverntjeneste. I tillegg dekkes dagpakke inkludert lunsj begge dagene, samt middag den 8. november. Narvik, Rana og Vefsn vil få dekket utgifter for inntil fire deltakere, barneverntjenesten Ytre Helgeland, barneverntjenesten Sør-Helgeland og Vesterålen barnevern for inntil 6 deltakere fra hver tjeneste. Bodø vil få dekket dagpakker og middag for inntil 6 personer. 

Den enkelte kommune dekker selv reiseutgifter. 

Dersom noen trenger hotellovernatting fra 7.-8. november må dette avtales direkte med hotellet, og betales av kommunen.

Påmelding

Påmelding gjøres elektronisk i skjemaet under. Spørsmål knyttet til påmelding kan rettes til servicesenteret hos Fylkesmannen:

Tlf: 75 53 15 00

Påmeldingsfristen er utvidet til 3. oktober kl. 16.00

Påmeldingen er bindende. Dersom påmeldte ikke møter vil kommunene bli belastet for utgiftene.