Konferanse om bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap 10

Dato:
21. november 2016 10.00 - 15.30
Sted:
Scandic Bodø
Arrangør:
KoRus- Nord, Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i kommune/NAV med ansvar for å vurdere og følge opp bruk av tvang etter HOL kap.10. Ansatte i spesialisthelsetjenesten med ansvar for gjennomføringen. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, brukere og pårørende, politisk- og adm. ledelse i kommunen.

Formålet med konferansern er å bidra til riktigere bruk av tvang, slik at de som blir underlagt tvang får et bedre grunnlag til å mestre sine rusmiddelproblemer, enn de hadde før tvangsinnleggelsen.

Publisert 16.09.2016

For mer informasjon, program og påmelding, se linken på høyremenyen.

Dato:
21. november 2016 10.00 - 15.30
Sted:
Scandic Bodø
Arrangør:
KoRus- Nord, Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i kommune/NAV med ansvar for å vurdere og følge opp bruk av tvang etter HOL kap.10. Ansatte i spesialisthelsetjenesten med ansvar for gjennomføringen. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, brukere og pårørende, politisk- og adm. ledelse i kommunen.