Kontakt oss

Her finn du informasjon om ulike måtar du kan kontakte oss på.


Telefon

Du kan nå oss på telefonnr. 71 25 84 00. Sentralbordet er betjent alle kvardagar frå kl. 08:00-15:30.

Sentralbordet har oversikt over kven som arbeider med det du har spørsmål om. Veit du kven du skal snakke med? Då kan du bruke oversikten over tilsette for å finne kontaktinformasjonen.


Besøk og opningstider

Vi har kontor på Fylkeshuset i Julsundveien 9, Molde

Kontoret er opent for publikum kl 09.00 – 14.30 måndag til fredag.


Postadresse

Post kan sendast til

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Postboks 2520
6404 Molde


E-post

Ikkje bruk e-post dersom du skal sende personopplysningar eller anna sensitiv informasjon. For sikker melding, nytt ei av lenkene under.

sfmrpost@statsforvalteren.no


Sikker melding til Statsforvaltaren

Dersom du skal sende informasjon med personopplysningar eller anna sensitiv informasjon til Statsforvaltaren bør du bruke eit av følgjande skjema for sikker melding. Skjema for sikker melding krev innlogging med ein av ID-porten sine innloggingsløysingar (felles innloggingsteneste til offentlige tenester på Internett.) som MinID, BankId etc.

Dersom du vil kontakte oss med informasjon som ikke er sensitiv, ønsker vi at du heller sender oss ein e-post, slik at vi ikke får flere personopplysninger om deg enn det vi treng. 


Fakturaadresse

Elektronisk faktura

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal skal motta fakturaer på standardformatet "elektronisk handelsformat" (EHF).

Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer, 974 764 067.

Husk å merke referansen med 2780 + bestiller hos oss sine initialer. Les meir om elektronisk faktura.

Ved fri rettshjelp skal advokatar og tolker sende faktura gjennom løysninga rettsrad.no.

Papirfaktura

Vi godtek papirfaktura kun i unntakstilfelle. Adressa er då:

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Ref.: 2780 + bestiller hos oss sine fem initialer


Internettadresse

www.statsforvaltaren.no/mr


Kart


Send oss ei sikker melding!

Skal du sende oss sensitiv informasjon med personopplysningar? Då kan du bruke eit av desse skjemaene for sikker melding.  


Sikker melding til Statsforvaltaren

Skjema som krever innlogging m/MinID, BankID osv. som kan benyttes til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon. Som innlogget bruker kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere.

Trykk her for å gå til sikkert skjema

Sikker melding til verjemål

Skjemaet skal nyttast for å sende sikker melding til vergemålsavdelinga hos Statsforvaltaren.

Trykk her for å sende sikker melding til verjemål