Fagdag om fagfornyinga

Dato:
19. november 2019 09:30 - 15:30
Stad:
Scandic Seilet, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Skuleeigarar, skuleleiarar, lærarspesialistar/lærarar, representanter frå UH-sektoren og PPT

Fylkesmannen inviterte saman med Utdanningsdirektoratet til ein fagdag om fagfornyinga.

 

Publisert 08.07.2019

Som eit ledd i arbeidet med fagfornyinga og utarbeiding av nye læreplanar i fag har utdanningsdirektoratet utarbeidt fleire digitale støtteressursar som lærarane kan nytte seg i arbeidet med å forstå og sjå samanhengen mellom ulike kjerneelement i læreplanane.

For å utvikle og sikre eit godt tolkingsfellesskap inviterte vi til ein fagdag med fokus på fagfornyinga og dei nye læreplanane i grunnskulen.

Representantar frå Utdanningsdirektoratet holdt dei faglege innlegga.

Dato: 19. november 2019

Tid: 10.00 – 15.30

Stad: Scandic Seilet, Molde

Målgruppa var: Skuleeigar, Skuleleiarar, lærarspesialistar/lærarar, representantar frå UH-sektoren og PPT.

Økonomi:  Fylkesmannen dekker kostnadene for fagdagen, men ikkje reise og evt. overnatting.

Påmeldinga var bindande. Ved fråfall etter påmeldingsfristen som var 17. oktober, oppmoda vi å sende ein annan i ditt sted.  Fråfall som ikkje blei meldt innan 1. november, vert fakturert.

No finn du presentasjonen frå Utdanningsdirektoratet i høgremargen.

Dato:
19. november 2019 09:30 - 15:30
Stad:
Scandic Seilet, Molde
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Skuleeigarar, skuleleiarar, lærarspesialistar/lærarar, representanter frå UH-sektoren og PPT