Kommunesamling landbruk

Dato:
18. april 2024 09:30 - 16:00
Sted:
Søgne gamle prestegård
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i kommunene i Agder

Statsforvalteren ønsker landbruksforvaltningen i kommunene velkommen til Søgne gamle prestegård torsdag 18. april.

Publisert 18.03.2024

Programoversikt:

Kl. 09.30: Frammøte. Kaffe, frukt og rundstykker. Velkommen.

Kl. 10.00: Fellessesjon. Plan og jus.

Kl. 12.00: Lunsj – spekebord.
Orientering fra Søgne vgs.
Samarbeid i kommunal landbruksforvaltning.

Kl. 14.00: Parallelle sesjoner jordbruk og skogbruk. Diverse tema og befaring.

Kl. 16.00: Slutt.

Lenke til fullstendig program


Pris:
Kr 750 per person blir fakturert kommunene i etterkant. (Forfall meldt etter 8. april blir også fakturert.)

Påmeldingsfrist: 8. april kl. 12.00. 

Dato:
18. april 2024 09:30 - 16:00
Sted:
Søgne gamle prestegård
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i kommunene i Agder