TEFA-seminaret 2024

Dato:
12. mars 2024 17.00 - 13. mars 2024 15.30
Sted:
Dyreparken Hotell, Kristiansand
Arrangør:
TEFA
Målgruppe:
Alle som er interessert i fiskeforvaltning, kalking og vassdragene i Agder

Da har vi igjen gleden av å ønske velkommen til årets TEFA-seminar på Dyreparken Hotell, Kristiansand, onsdag 13. mars 2024.

Publisert 08.02.2024

Årets TEFA-seminar

På årets seminar vil vi ta opp aktuelle tema bla. innen forsuring og kalking, utvikling og vannkjemi, fysiske tiltak og håndtering av kantsone, regional vannforvaltningsplan, biologiske kvalitetselementer og skogbrukets påvirkning på vannmiljø.

Seminaret avholdes onsdag 13. mars fra kl. 09.00 – 15.00. Deltakelse på det tradisjonelle TEFA-seminaret på onsdagen er gratis. Lunsj er inkludert.

Kveldsseminar

Vi legger opp til et utvidet program kvelden før det ordinære TEFA-seminaret, dvs. kvelden tirsdag 12 mars. Tidligere har et slikt opplegg vært etterspurt for å ha bedre tid til sosialt og faglig påfyll rundt temaene TEFA jobber med.

Kveldsseminaret på tirsdagen starter kl. 17.30 med spennende beretninger om fiskevandringstiltak i regulerte elver og lakseforvaltning basert på yngelutsetting. Videre blir det middag og sosialt samvær.

Prisen for kveldsseminaret inkludert middag er kr 745,-. Overnatting koster kr 825,- per natt inkludert frokostbuffet. Deltakere som er med på kveldsseminaret og/eller overnatter gjør opp dette direkte med hotellet.

Påmelding

Vi håper mange har lyst å benytte seg av dette tilbudet. Bindende påmelding gjøres i påmeldingsskjema under.

Bindende  påmelding  innen 1. mars.

Dato:
12. mars 2024 17.00 - 13. mars 2024 15.30
Sted:
Dyreparken Hotell, Kristiansand
Arrangør:
TEFA
Målgruppe:
Alle som er interessert i fiskeforvaltning, kalking og vassdragene i Agder