Invitasjon til regional samling for kommunene i Østre Agder om endringer i velferdstjenestelovene 5.mars 2024

Dato:
5. mars 2024 09.00 - 15.00
Sted:
Arendal kultur- og rådhus
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Tverrsektoriell deltakelse fra ansatte i tjenester for utsatte barn og unge i kommunene Åmli, Vegårshei, Froland, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Grimstad og Arendal
Påmeldingsfrist:
16. februar 2024 00.00

Statsforvalteren har i oppdrag å gjøre endringer i velferdstjenestelovgivningen kjent og implementert i fylket. Formålet med lovendringene er å styrke oppfølgingen av og samarbeidet rundt utsatte barn, unge og deres familier.

Publisert 12.02.2024

Barn- og ungegruppa hos Statsforvalteren arrangerte i 2023 webinar om lovendringene, og vi hadde tverrfaglig samarbeid som tema på årets barn- og unge-seminar under Arendalsuka. Som en oppfølging av dette inviterer vi til en dagssamling for ansatte i kommunene i Østre Agder. Vi ber om tverrsektoriell deltakelse fra kommunene denne dagen. Samlingen arrangeres på Arendal kultur- og rådhus tirsdag 5.mars 2024.

Vi legger opp til flere diskusjonstema hvor kommunene kan dele erfaringer. Tema dette vil dreie seg om er forventninger til koordinator, kjennetegn ved en nyttig individuell plan, hva kjennetegner god møteledelse og hva forventes av laget rundt barnet. Vi har i forkant initiert en ressursgruppe med fagpersoner fra ulike kommuner som har gitt oss viktige innspill til tema, og vi arrangerer dagen i samarbeid med RVTS Sør.

 

Vi vil i løpet av 2024 arrangere lignende samlinger for de andre regionene i Agder.

 

Kommunene Åmli, Vegårshei, Froland, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Grimstad og Arendal kan melde på inntil 5 deltakere fra; helsestasjon, NAV, barnevern, psykisk helse/rus, skolehelsetjeneste, skole, barnehage, koordinerende enhet/koordinator/barnekoordinator o.l. Vi understreker at vi i utgangspunktet ønsker at det er ansatte i tjenestene som melder seg på.

Endelig program vil bli sendt ut til påmeldte deltakere.

 

Kommunen bes sende inn samlet påmelding med navn, epostadresser, stillinger og arbeidssteder til

ida.danielsen@statsforvalteren.no

Dato:
5. mars 2024 09.00 - 15.00
Sted:
Arendal kultur- og rådhus
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Tverrsektoriell deltakelse fra ansatte i tjenester for utsatte barn og unge i kommunene Åmli, Vegårshei, Froland, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Grimstad og Arendal
Påmeldingsfrist:
16. februar 2024 00.00