Erfaringskonferanse - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav samt skjønnsmidler på sosialområdet

Dato:
20. november 2023 12.00 - 21. november 2023 15.00
Sted:
Radisson Blu, Gardermoen
Arrangør:
Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland
Målgruppe:
Prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, og skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.

Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland, inviterer til erfaringskonferanse 20.-21. november på Gardermoen for prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, og skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.

Publisert 10.10.2023

Det forventes at alle Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler deltar på slike samlinger, for å dele av sin erfaring og lære av andre prosjekter.

Det legges opp til båe foredrag og læringsveksted, samt mye tid til erfaringsutveksling.

Informasjon om de ulike læringsverkstedene kommer senere.

Påmeldingsfrist: 16. oktober. Konferansen er gratis for deltagere fra Agder, med inntil to deltagere fra hvert prosjekt.

Benytt denne påmeldingslenken: Påmelding - samling for prosjektledere og medarbeidere, 20. og 21. november 2023 (office.com)

Vi gleder oss til å treffe dere!

 

Dato:
20. november 2023 12.00 - 21. november 2023 15.00
Sted:
Radisson Blu, Gardermoen
Arrangør:
Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland
Målgruppe:
Prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret, og skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.