Barnekonvensjonen og barnets beste vurdering - en informasjonsfilm fra Statsforvalteren i Agder

Dette er den første at tre filmer fra Statsforvalteren i Agder knyttet til temaet "Barnekonvensjonen og Barnets beste vurderinger". 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.11.2021

For å forstå viktigheten av det å gjøre gode barnets beste vurderinger må man også forstå viktigheten av Barnekonvensjonen og dens plass i lovginingnen.

 

Målgruppen for filmene er alle som jobber i forvaltning der man tar avgjørelser som angår barn og alle som jobber direkte med barn. 

 

I denne filmen får man:

0:02 Introduksjon ved Utdanningsdirektør Tore K Haus

2:06 Barnekonvensjonen - Barnas egen grunnlov ved jurist Line Duesund Svendsen

16:00 Dialog om barnets beste vurdering og det å høre barnet ved seniorrådgiver Elise Marie Kringen og seniorrådgiver Bjarne Thorsen

 

Til filmen er det utviklet en ressursliste og refleksjonsoppgaver man kan jobbe med individuelt eller sammen i personalet.