Marin forsøpling

Forsøpling av havområdene er et enormt miljøproblem, og alle må bidra i kampen for et renere hav. Statsforvalteren har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å koordinere det regionale arbeidet med marin forsøpling.


Publisert 09.09.2021

Handelens Miljøfond lyser ut 110 millioner til miljøtiltak knyttet til plast

Handelens Miljøfond lyser i år ut 110 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøutfordringer. Det er totalt 6 utlysninger, som knytter seg til ulike tema for opprydding og forebygging av plasforsøpling. Har du et prosjekt som passer inn under en av utlysningene, så send gjerne inn en søknad! Frister er 14.september og 30.september. 


Publisert 08.09.2021

Strandryddeuka 2021

I år går Strandryddeuka av stabelen 11 - 19 september. Den store Strandryddedagen er 18 september, og i løpet av uka er det en rekke ulike temadager. Bli med på Norges største ryddedugnad du også!


Publisert 25.03.2021

Flere prosjekter i Agder har fått støtte til arbeid med marin forsøpling i 2021

Totalt er litt over 6,2 millioner kroner delt ut til organisasjoner i Agder for å bidra i kampen mot marin forsøpling. 


Publisert 03.03.2021

Vårryddedagen 2021

Lørdag 13.mars er det duket for den store vårryddedagen! En nasjonal ryddekampanje som skal bidra til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur, før ferdselsforbudet i reservatene trer i kraft 15. april.


Publisert 12.01.2021

Tilskuddsmidler til opprydding av marin forsøpling 2021

Miljødirektoratet har lyst ut tilskuddsmidler for opprydding av marin forsøpling. Fristen for å søke er 20. januar 2021.


Publisert 09.12.2020

Rydd Norge Agder

Handelens Miljøfond lyser ut prosjektmidler for Rydd Norge Agder. Relevante og interesserte aktører oppfordres til å søke. 


Publisert 16.10.2020

Miljøvernavdelingens strandryddedag 2020

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført sin årlige strandryddedag ute på Ytre Tronderøya i Lillesands vakre skjærgård. Det ble mange kilo søppel ut av to timers aktiv plukking. 


Publisert 03.09.2020

Strandryddeuka 2020

Årets nasjonale strandryddeaksjon sparkes i gang lørdag 05.september, og varer hele to uker. Hold Norge Rent har laget et spennende program med ulike ryddetema for de ulike dagene. Se program under, og hiv deg med du også! 

 


Publisert 07.05.2020

Registrering av plastpellets

Har du funnet små plastpellets i strandsonen? Hjelp oss å registrere funn i ny kartløsning.


Publisert 27.03.2020

Hold Norge Rent utsetter årets strandryddeuka

Med bakgrunn i samtidens korona-utfordringer utsettes Strandryddeuka til høsten. Aksjonen skulle egentlig vært avholdt i uke 18, 30.april-05.mai. 


Rydde

Rydde - ryddenorge.no

Rydde viderefører innhold og funksjoner fra Ryddeportalen. Her kan du registrere  ryddeaksjoner og forurensede områder. Rydde gir også en oversikt over hvilke områder som ryddes, planlegges ryddet eller bør ryddes.

 

Refusjon av utgifter

Refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall. Ordningen  administreres av Hold Norge Rent og gjelder for avfall som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner. Den finansieres av Miljødirektoratet.