Digital nettverkssamling for barneansvarlige 2021

Dato:
9. september 2021 09.00 - 12.00
Sted:
www.join.no Norsk Helsenett - Det er begrenset antall plasser, så dersom noen har mulighet til å sitte sammen ved en felles PC blir det plass til flere.
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder og Sørlandet Sykehus HF
Målgruppe:
Barneansvarlige på sykehuset, barn som pårørende-kontakter i kommunene innen rus, psykisk helse, somatikk, barnevern, skole, barnehage, kriminalomsorgen, familievernkontor
Påmeldingsfrist:
6. september 2021 00.00

Statsforvalteren i Agder inviterer i samarbeid med Sørlandet sykehus HF til digital nettverkssamling for barnekontakter. 

Publisert 18.05.2021

Tema for årets samling er «Hvordan gi foreldreveiledning når barn er pårørende»

Målgruppe for disse nettverkssamlingene våre er de barneansvarlige på sykehuset, barn som pårørende-kontakter i kommunene innen rus, psykisk helse, somatikk, barnevern, skole, barnehage, kriminalomsorgen, familievernkontor.

Det er begrenset antall plasser, så dersom noen har mulighet til å sitte sammen ved en felles PC blir det plass til flere. Alle deltagere, også de som sitter sammen må likevel melde seg på enkeltvis.

Nærmere informasjon om innlogging blir sendt ut innen 8.9.2021. 

 Påmeldingsfrist 1.9.2021

 

Program for dagen:

09:00 - 09:05     Velkommen v/Statsforvalteren

09.05 – 10.45    Med stjernekikkert i lomma – foreldrestøtte ved sykdom
Lovverk, retningslinjer og kliniske eksempler v/Nina Lien Osen

10.45 – 11.00    Pause – ta en beinstrekk og fyll koppen

11.00 – 11.30    BarnsBeste – kommunesamarbeid v/Mary-Ann Esperaas

11.30 – 11.45    Systematisk meldingsutveksling mellom SSHF og kommuner nå barn er
                           pårørende og trenger oppfølging – et forbedringsarbeid i Helsefelleskapet i
                            Agder v/foretakskoordinator Siren Knutsen Wetrhus.

11.45 – 12.00    Oppsummering og avslutning

Dato:
9. september 2021 09.00 - 12.00
Sted:
www.join.no Norsk Helsenett - Det er begrenset antall plasser, så dersom noen har mulighet til å sitte sammen ved en felles PC blir det plass til flere.
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder og Sørlandet Sykehus HF
Målgruppe:
Barneansvarlige på sykehuset, barn som pårørende-kontakter i kommunene innen rus, psykisk helse, somatikk, barnevern, skole, barnehage, kriminalomsorgen, familievernkontor
Påmeldingsfrist:
6. september 2021 00.00