ARENDALSUKA: Sur nedbør og miljørehabilitering etter forsuring - et tilbakelagt kapittel?

Dato:
16. august 2021 14.30 - 15.45
Sted:
Eureka kompetanse, kursrom 2
Arrangør:
TEFA-gruppen
Målgruppe:
Alle som er opptatt av levende vassdrag på Agder

TEFA-gruppen setter fokus på arbeidet med å forhindre skadevirkningene av sur nedbør. Fremdeles et aktuelt tema som må vies oppmerksomhet og ressurser i mange år fremover.

Publisert 11.08.2021

TEFA-gruppen (Tverrfaglig Etatsgruppe for Forsuringsspørsmål i Agder), Agder fylkeskommune og Statsforvalteren jobber med informasjon og beredskap om sur nedbør.

Under Arendalsuka på dette arrangementet vil vi gjennom innlegg og debatt sette fokus på at arbeidet med å forhindre skadevirkningene fremdeles er aktuelt, og må vies oppmerksomhet og ressurser i mange år fremover.

Innledninger om forsuring, kalking, fritidsfiske og verdiskaping.  Stortingskandidater fra partier på Agder, Norges jeger- og fiskerforbund med flere deltar i paneldebatten.

Les mer på Programsiden i Arendalsuka

Dato:
16. august 2021 14.30 - 15.45
Sted:
Eureka kompetanse, kursrom 2
Arrangør:
TEFA-gruppen
Målgruppe:
Alle som er opptatt av levende vassdrag på Agder