Vann i by i et våtere og villere klima: Utfordringer og mulige løsninger

Dato:
18. desember 2018 10.00 - 15.30
Sted:
Uglandsstua, Universitetet i Agder, Grimstad
Arrangør:
Bynett Sør, NIVA, UiA, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Kommunene ved politikere og administrasjon

Kommunene står overfor store utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til endret klima med hyppig ekstremnedbør. På seminaret presenteres utfordringer og mulige løsninger.

Publisert 29.11.2018

Agder har ledende forskningsmiljøer som er spesielt rettet mot kommunene og urbane
vannutfordringer gjennom Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Universitetet i Agder.
Seminaret vil belyse forskning som peker på strategier og tiltak for en robust urban
vannforvaltning i fremtiden.

Arrangementet er gratis, men har påmeldingsfrist 16. desember. Bruk denne lenken for
påmelding: https://uia.pameldingssystem.no/registration/1347

Program

10.00-10.20: Velkommen

  • v/ prosjektleder William Fagerheim og faglig leder Tom Viggo Nilsen, Bynett Sør, UiA
  • v/ regionleder Øyvind Kaste og seniorforsker Stephen Sayfritz, NIVA

10.20-10.50: Vannutfordringer i kommunene

  • Tvedestrand v/ enhetsleder Anton Thomassen, Tvedestrand kommune
  • Kristiansand v/ teknisk direktør, Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune

10.50-11.40: Håndtering av overvann i byer og tettsteder v/ dr.ing va-teknikk Kim Haukeland Paus, Asplan Viak

11.40-12.20: Lunsj

12.20-13.00: Urban vannhåndtering - forsknings-, innovasjons- og samarbeidspotensial v/ seniorforsker Isabel Seifert-Dähnn, NIVA

13.00-13.10: Pause

13.10-13.40: Klimaeffekter i va-sektoren med eksempler på tilpasninger fra UiAprosjekter v/ professor Helge Liltved, UiA

13.40-14.00: Bruk av sensorteknologi for å styre og overvåke vannkvaliet v/ professor Baltasar Beferull-Lozano, UiA (innlegget er på engelsk)

14.00-14.10: Pause

14.10-14.50: Forurensningsregnskap med eksempler fra Kristiansandsfjorden v/seniorforsker Atle Hindar, NIVA

14.50-15.30: Dialog om strategier, tiltak og forsknings- og innovasjonsprosjekter som fremmer fremtidens urbane vannforvaltning

Dato:
18. desember 2018 10.00 - 15.30
Sted:
Uglandsstua, Universitetet i Agder, Grimstad
Arrangør:
Bynett Sør, NIVA, UiA, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Kommunene ved politikere og administrasjon