Fylkesmannens vårkonferanse for ordførere og rådmenn og lokalt informasjonsmøte om Kommuneproposisjonen for 2020

15.mai 2019 arrangerte Fylkesmannen i Agder til vårkonferanse for ordførere og rådmenn på Scandic Bystranda i Kristiansand. Som en del av møtet inngikk også Lokalt informasjonsmøte om Kommuneproposisjonen for 2020, som Fylkesmannen arrangerte i samarbeid med KS Agder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.05.2019

Statsråd Monica MælandPå det første programpunktet gikk Fylkesmannens økonomirådgivere Sølvi Mogseth og Jostein Nordhus gjennom hhv de nye kravene i ny kommunelov fra 2020 knyttet til budsjett og økonomiplan og utviklingstrekkene i kommuneøkonomien på Agder.

Deretter startet lokalt informasjonsmøte med at statsråd Monica Mæland først presenterte Kommuneproposisjonen for 2020.

Etter lunsj fortsatte informasjonsmøtet med kommentarer fra KS, streamet fra hovedkontoret i Oslo. Regiondirektør i KS Agder Jan Inge Tungesvik ledet deretter spørsmålsrunde fra salen.

Siste del av dagen fortsatte vårkonferansen for ordførere og rådmenn med tema «Kommunereformen og fortsatt reformbehov på Agder» med innlegg fra statsråd Monica Mæland etterfulgt av fylkesmann Stein A. Ytterdahl og spesialrådgiver Dag Petter Sødal.

Vårkonferansen ble avsluttet med fylkeslege Anne-Sofie Syvertsens innlegg om «Bærekraftig helsetjeneste i framtida»

Program, deltakerliste, samt foredragene ligger i kolonnen til høyre.