Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer


Publisert 14.12.2018

Kommunereformen 2020 på Agder

Statusgjennomgang for kommunesammenslåingene. Velkommen til møte 12. februar 2019.


Publisert 23.03.2018

Hovlandsdalen overføres til Evje og Hornnes kommune fra 1. januar 2019

Fylkesmannens vedtok ny kommunegrense i området i brev datert 21. mars 2018.


Publisert 19.01.2018

Overføring av Hovlandsdalen fra Birkenes kommune til Evje og Hornnes kommune

Høring før endelig vedtak om ny kommunegrense


Publisert 30.06.2017

"Ufrivillige små" kommuner får økonomisk kompensasjon

Fire kommuner på Agder som står ufrivillig alene etter kommunereformen får nå kompensasjon. Dette er Birkenes, Evje- og Hornnes, Farsund og Vennesla, som får dekket halvparten av det de taper på omleggingen av inntektssystemet for kommune i 2017.


Publisert 29.09.2016

Fylkesmannens rapport om kommunereformen oversendt KMD

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder slår fast at den frivillige prosessen ikke har løst reformbehovet på Agder. Reformarbeidet bør fortsette.


Publisert 02.09.2016

Fylkesmannen foreslår 5 kommuner basert på dagens regionråd

Kommunereformens mål og kriterier betyr store kommuner som langsiktig løsning


Publisert 01.07.2016

Sanner forlenger fristen

Videre prosess for kommuner som ikke rakk å vedta sammenslåing innen 1. juli


Publisert 01.07.2016

Kommunereformstatus for Aust- og Vest-Agder kommunene pr. 01.07.2016

Hvem går sammen? Hvem vil, men får det ikke til? Og hvem vil ikke?


Publisert 18.05.2016

Kommunereformen: Vi fraråder alenegang, spesielt for de som er små og ligger sentralt!

Kommunalministeren er positiv til at FM Buskerud har tegnet kart – også i Agder har vi gitt klare råd til kommunene.


Publisert 02.11.2015

Infoskriv om kommunereformen – november 2015

I dette skrivet finner du oppdatert info om kommunereformen generelt og om arbeidet og prosessene i Aust-Agder spesielt.