Statsbudsjettet 2020 og kommunene på Agder: Hvordan slår det ut?

Omkring 50 ordførere, rådmenn og økonomisjefer fra kommunene i Agder var tirsdag samlet på Scandic Sørlandet i Sørlandsparken til felles informasjonsmøte om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.10.2019

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl ønsket velkommen og ga ordet til statssekretær Thorleif Fluer Vikre fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som presenterte kommuneopplegget. Presentasjonen ligger i kolonnen til høyre.

  Stein A Ytterdahl.JPG   

Etter statssekretærens innlegg ble det streamet kommentarer fra KS hovedkontor i Oslo. Direktør for interessepolitikk, Helge Eide kommenterte, sammen med avdelingsdirektør for kommuneøkonomi Rune Bye, de viktigste elementene i budsjettforslaget.

Deretter var det kommentarer og spørsmål fra salen. Digitalisering, refusjonsordningen for særlig ressurskrevende omsorgstjenester og forslaget om å overføre skatteinnkrevingen fra kommunene var noen av temaene som ble berørt.

Styreleder i KS Agder Janne Fardal Kristoffersen avsluttet møtet.