Frist Uke Høring
september 2021
25. sep 38 Høring: Søknad om etablering av skipsgjenvinningsanlegg
23. sep 38 Søknad om endring av vilkår i tillatelse til utfylling i Flisebukta
14. sep 37 Søknad om utfylling i Lundevågen og utlegging av to sjøledninger – Baring Farsund AS
august 2021
31. aug 35 Høring: Søknader om endring av tillatelser for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall
07. aug 31 Høring: Søknad om utslippstillatelse E39 Mandal øst - Mandal by
07. aug 31 Høring: Søknad om utslippstillatelse E39 Kristiansand vest - Mandal øst
juli 2021
15. jul 28 Høring: Søknad om endring av tillatelse for Svindland AS
14. jul 28 Høring: Søknad om tillatelse til deponering av syredannende bergarter
juni 2021
10. jun 23 Søknad om endret tillatelse for Evje Bilopphogging
mai 2021
31. mai 22 Søknad om utslippstillatelse for rotenon for bekjempelse av gjedde i Gillsvannet i Kristiansand kommune
Frist Høring
september 2021
25. sep Høring: Søknad om etablering av skipsgjenvinningsanlegg
23. sep Søknad om endring av vilkår i tillatelse til utfylling i Flisebukta
14. sep Søknad om utfylling i Lundevågen og utlegging av to sjøledninger – Baring Farsund AS
august 2021
31. aug Høring: Søknader om endring av tillatelser for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall
07. aug Høring: Søknad om utslippstillatelse E39 Mandal øst - Mandal by
07. aug Høring: Søknad om utslippstillatelse E39 Kristiansand vest - Mandal øst
juli 2021
15. jul Høring: Søknad om endring av tillatelse for Svindland AS
14. jul Høring: Søknad om tillatelse til deponering av syredannende bergarter
juni 2021
10. jun Søknad om endret tillatelse for Evje Bilopphogging
mai 2021
31. mai Søknad om utslippstillatelse for rotenon for bekjempelse av gjedde i Gillsvannet i Kristiansand kommune