Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

Fast frist for å sende inn årsmelding og regnskap er normalt 10. april. Denne fristen er nå utsatt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.03.2020

Som følge av det pågående koronautbruddet har Barne- og familiedepartementet besluttet å gi samtlige tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, utsatt frist til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019. På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes.

Fristen utsettes i første omgang til 15. mai 2020.

Kontaktpersoner