Tilskudd til trossamfunn for 2021 er dessverre forsinket

Vanligvis blir tilskudd til tros- og livssynssamfunn utbetalt rundt St. Hans. 

Publisert 22.06.2021

Som trossamfunnene er kjent med er det utarbeidet ny trossamfunnsportal. Med bakgrunn i innkjøringsproblemer må vi dessverre meddele trossamfunnene at det vil være forsinkelser i utbetalingen av tilskudd for 2021. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å anslå når utbetalingene vil være klar.

Vi beklager forsinkelsen.