Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Utsatt frist for kartlegging av skoler og barnehager som følge av koronasituasjonen

Utdanningsdirektoratet ønsker å vite hvordan skole- og barnehagehverdagen har vært denne våren. Det pågår derfor en datainnsamling om hvilke konsekvenser koronaviruset har hatt for barnehager og skoler.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 17.06.2020

 Innsamlingen foregår i grunnskolens informasjonssystem (GSI) og innrapportering for barnehager (BASIL). For at flere skal rekke å svare, er fristen nå utsatt til 25. juni 2020. 

 

Innsamlingen omfatter alle grunnskoler, barnehager og voksenopplæringer. Utdanningsdirektoratet har sendt egen e-post til skoler og barnehager med informasjon om innsamlingen. De er også mer informasjon om innsamlingen på direktoratets hjemmeside: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/kartlegging-av-barnehage--og-skolehverdagen-som-folge-av-koronasituasjonen/

 

Innsamlingen forgår på ordinær måte i GSI og BASIL, med pålogging gjennom utdanningsdirektoratets brukeradministrative system (UBAS). Fylkesmannen kan bistå kommuner med administrasjonsrettigheter og pålogging i UBAS.

Fylkesmannen skal følge opp kommunene, ha oversyn med innsamlingene og gi faglig veiledning ved behov. Kommunene skal følge opp barnehagene og skolene, gi faglig veiledning og bistå barnehager og skoler med påloggingsrettigheter i UBAS.    

·       Hvis dere har spørsmål til gjennomføring av innsamlingen, kan dere sende en e-post til basil@udir.no eller gsi@udir.no