Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Bekymret for et barn i ferien?

Mange barn og unge går nå ut i sommerferie. Ikke alle gleder seg til det, og mange vil kunne få vanskelige og alvorlige opplevelser.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 21.06.2020

 Smitteverntiltakene som Norge innførte i forbindelse med Covid-19 kan ha forverret situasjonen for mange barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien. Når det er ferie mister mange igjen den daglige kontakten og oppfølgingen de har fra skole, fritidstilbud og hjelpeinstanser som kan se dem og følge med. I ferietiden kan barn bli tatt med ut av landet mot sin vilje, oppleve negativ sosial kontroll, bli tvangsgiftet og kjønnslemlestelse.

 

Regjeringen er opptatt av at tjenester til barn og unge i kommuner og fylkeskommuner både må forebygge og gi hjelp på dette området. De ber alle som er i kontakt med utsatte barn og unge om hjelp i dette arbeidet. Vi oppfordrer derfor alle grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, psykisk helsetjeneste, NAV- kontorer barneverntjenesten og familievernet til å lese brevet fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Her står det mer om når man må bli bekymret, om meldeplikt og avvergingsplikt, og hvor man kan få veiledning og hjelp. I ferietid må det være beredskap for å kunne hjelpe barn som trenger det.

 

Konsultasjonsteamet i Agder kan også kontaktes for veiledning for barn eller unge man uroer seg for. Ta kontakt med Agder barne- og familiesenter, tlf. 466 17 930.