Ståstedsanalysen for barnehage er lagt ned

Utdanningsdirektoratet er i stedet i gang med å utvikle et nytt verktøy som barnehagene kan bruke i sitt refleksjons- og utviklingsarbeid

Publisert 21.09.2021

Direktoratet har snakket med barnehager og barnehageeiere, og bruker innspillene til å lage et verktøy som er mer brukervennlig og bedre tilpasset barnehagenes behov. Mer informasjon om det nye verktøyet kommer.  

Mye av innholdet fra Ståstedsanalyse for barnehagene er fremdeles tilgjengelig. Dere kan bruke dette for å skape et grunnlag for felles refleksjon om barnehagens praksis blant de ansatte, og til å finne hvilke områder barnehagen vil prioritere i sitt videre utviklingsarbeid.  

Se udir.no for mer informasjon