Snart åpnes Elevundersøkelsen

I fjor svarte over 29 000 elever i Agder på spørsmål om hvordan de har det på skolen. Resultatene om læring og trivsel skal brukes for å gjøre skolen bedre. I år er det også spørsmål om hvordan elevenes opplever skolehverdagen i koronapandemien.

Publisert 15.09.2021

Gjennomføringsperiode

Perioden for å gjennomføre Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen i skole og Voksenopplæringsundersøkelsen er fra 1. oktober til 20. desember 2021. Det vil ikke være mulig å svare etter denne datoen.

 

Forberedelser

Arbeidet med å forberede undersøkelsen må starte i god tid. Elevene må få informasjon om formålet med undersøkelsen, innholdet og hvordan svarene skal brukes. Alt det praktiske og tekniske må også forberedes. Nytt av i år er at elevene må bekrefte innsending av svaret.

 

Kan invitere per e-post

Det er viktig at alle elever får mulighet til å svare på Elevundersøkelsen. Vi minner derfor om at det er mulig å invitere elever til å svare på undersøkelsen per e-post. Da kan Elevundersøkelsen sendes ut og gjennomføres selv om hele eller deler av klassen ikke er fysisk til stede på skolen.

 

Oppfølging

Når undersøkelsen er gjennomført bør elever, ansatte og skoleledelsen analysere svarene i fellesskap. Foreldrepresentanter bør også trekkes inn. Svarene fra brukerundersøkelsene må sees i sammenheng med annen informasjon som skolen har.

 

På hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet står det mer om hva som er nytt i år. Her finner dere også god informasjon om hvordan dere skal forberede, gjennomføre og følge opp brukerundersøkelser: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#oppfolging-av-resultata-pa-skolen