Oppstartssamling - kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Oppstartssamlingen er for kommuner og private eiere som er i gang med kompetanseløftet. 

Publisert 20.09.2021

Samlingen er også relevant for andre barnehage- og skoleeiere og for ledere og ansatte i barnehage, skole, SFO, PP-tjenesten og det øvrige støttesystemet rundt barn og elever.

Samlingen er digital.